VÁNOČNÍ BESÍDKY MLADÝCH HASIČŮ

  

V pondělí 9. 12. naši mladí hasiči vystoupili s pásmem divadelních a hudebních ukázek na vánoční besídce uspořádané pro obyvatelé domovů s pečovatelskou službou. Celá akce proběhla v CVA.
17. prosince mladí hasiči vystoupí znovu, tentokrát v Domově pokojného stáři při farnosti sv. Vavřince a poté 19. prosince znovu v CVA na vánoční besídce určené pro rodiče.
 

Židlický V.

10.12.2019