ZE SVĚTA SOUTĚŽÍ V DISCIPLÍNÁCH TFA

 

V pátek 5. července se v Rychnově u Jablonce nad Nisou konal 2. ročník soutěže ,,Nejtvrdší hasič vyhraje“. Soutěž byla složená z klasických disciplín TFA jako je roztažení 2x40m hadic, překonání 2m bariéry, transport figuríny o váze 80kg či přenos 2x25kg závaží s následným výběhem do třetího patra věže místní hasičské zbrojnice absolvovali všichni závodníci v kompletním ustrojení k zásahu s dýchacím přístrojem na zádech neseným jako zátěž. Celkově se soutěže zúčastnilo 37 mužů a 12 žen. Nás sbor na místo vyrazil reprezentovat Vladimír Židlický a mezi muži obsadil 5. místo.

O týden později, 12. a 13. července se v Jihlavě konal 3. ročník mezinárodní soutěže Firefighter Combat Challenge. I tato soutěž nese označení TFA, avšak řídí se mezinárodními pravidly a tím je i podoba a posloupnost trati jasně daná. Závodník po startu vynese do 3. patra věže dvě hadice o váze 20kg a následně vytáhne další dvě hadice o stejné váze na laně, seběhne zpět dolů kde za pomoci kladiva přesune na vzdálenost cca 2m 75kg závaží. Poté proběhne slalom a roztáhne 20m zavodněnou hadici, kterou zároveň sestříkne terč. Jako poslední je transport 80kg figuríny do cíle.
Soutěže se zúčastnilo celkem 108 závodníků a to 10 žen a jak již bylo zmíněno, jednalo se o mezinárodní soutěž, takže do Jihlavy , kromě Čechů, dorazili reprezentanti z Anglie, Polska, Rakouska, Slovenska, Běloruska, Maďarska, Slovinska a dokonce i z Kuvajtu.
Vláďa vyrazil reprezentovat náš sbor na takovouto soutěž poprvé a tak mu šlo hlavně o získání zkušeností a zážitků. Celou trať zdolal v čase 165 s. (2:44 min) a umístil se tak na 76. místě. Pro porovnání, vítězný čas byl 92 s. (1:32 min)
Židlický V.