Navýšení podpory ve fondu voda

 

 

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 15. dubna 2019 zásadní navýšení podpory města majitelům nemovitostí pro zřízení ČOV z 50 na 80 % včetně maximální hranice podpory z 30 na 80 tis. Kč. O polovinu poskytnuté podpory se pak město bude ucházet zpětně jako o dar od SVS a.s. dle jejich programu. O podporu se mohou ucházet všichni majitelé (občané města Chrastava) nemovitostí starších roku 2008 na celém katastru města, v jejichž dosahu se splašková kanalizace nenachází resp. není o její výstavbu zažádáno (až do konečného rozhodnutí zastupitelstva o žádosti).

O další podpory se mohou ucházet zájemci ohledně napojení na zdroj pitné vody či o její úpravu, a to ve výši 50 % maximálně 30 tisíc Kč či ti, kteří si chtějí pořídit akumulační nádrže na dešťovou vodu. Zde je stanovená podpora ve výši jedné třetiny nákladů, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

Celý text fondu je na http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/02/fvchr-2019.doc

Do dalšího červnového zastupitelstva města připravujeme návrh na zřízení zcela nového fondu „fasáda“ (úřední ptydepe: Fond pro zlepšení vzhledu veřejného prostoru).

Chrastava 17. dubna 2019

Michael Canov