Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!” stále platí

 


 

 

 

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky Vám naše město opět získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2018 celkem 441 215,50 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji na odstraňování odpadu. Oproti roku 2017 je obnos vyšší o více jak 77 000 Kč.

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.

Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!


Chrastava 12. 6. 2019

Šárka Spáčilová, DiS., referent odpadového hospodářství