Amper Market s Chrastavou pravomocně prohrál

 

 

video TV Chrastava

 

Měla to ale smůlu společnost Amper Market a.s. Dělala v roce 2015 dodavatele obchodníku s elektřinou EPK Trade s.r.o. a ten jí přestal platit. A tak začal Amper Market v prosinci 2015 bombardovat stovky obcí a jejich příspěvkových organizací vyhrůžkami, že je jako dodavatel odpojí od elektrické energie, pokud se k nim do osmi dnů nepřehlásí. A to včetně těch, kterým obchodníka nedělal EPK Trade s.r.o., ale Energie pod kontrolou o.p.s., jako např. Město Chrastava, které za dodané energie Energii pod kontrolou za prosinec 2015 řádně zaplatilo. Mnoho obcí kapitulovalo a raději Amper Marketu zaplatilo podruhé. Jiné se však bránily, mezi nimi i Město Chrastava, které veškeré vyhrůžky Amper Marketu odmítlo a ten na ně před dvěma lety podal žalobu.

Stručná rekapitulace: V polovině srpna 2016 nám oznámila společnost Amper Market a.s., že nás v prosinci 2015 (bez našeho vědomí) zachraňovala a energii nám napřímo dodávala a že žádá z titulu nepřikázaného jednatelství dle § 3007 a 3009 občanského zákoníku za toto úhradu (asi jako kdyby Vám někdo bez vašeho vědomí natož souhlasu vniknul do bytu, umyl Vám nádobí a žádal za to zaplatit). To jsme odmítli. Amper Market nás zažaloval u soudu, ale okresní soud žalobu odmítnul. Amper Market podal odvolání ke krajskému soudu, ale krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu okresního a žalobu zamítl. Krajský soud zdůraznil, že se Město Chrastava ničeho nedopustilo, řádně za prosinec 2015 zaplatilo Energii pod kontrolou o.p.s. , a že Amper Market a.s. může své nároky uplatnit u EPK Trade s.r.o., nikoli u Města Chrastava.

Jsem velmi rád, že se Město Chrastava ubránilo agresivním praktikám advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která zastupovala žalobce a opakovaně nám vyhrožovala již před podáním žaloby. A zároveň děkuji panu tajemníkovi Ing. Miroslavu Chválovi a vedoucímu finančnímu odboru panu Martinu Slukovi za účinnou pomoc při obhajobě Města.

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec je pravomocný, proti kterému není přípustné odvolání. Proti pravomocnému rozsudku ale ještě může podat žalobce mimořádný opravný prostředek, kterým je dovolání k Nejvyššímu soudu a to ve lhůtě dvou měsíců. Pokud tak učiní, nepochybuji o našem opětovném vítězství.

Chrastava 27.05.2019             Michael Canov, starosta

 

Článek související:

05.06.2018 Nepravomocné vítězství u soud nad energetickým suverénem

 

Přílohy:

02.04.2019 Rozsudek odvolacího krajského soudu (obdrženo 27.05.2019)

12.07.2018 Návrh Chrastavy na zamítnutí odvolání Amper Marketu

03.07.2018  Odvolani Amper Marketu

05.06.2018 Rozsudek okresního soudu (obdrženo 15.06.2018)

29.05.2018 Soudní protokol

22.03.2018 Odpor města Chrastava 2

13.03.2018 Soudní protokol

04.08.2017 Rozsudek Okresního soudu v Jičíně v neprospěch jiné obce 

19.05.2017 Odpor Města Chrastava

17.05.2017 EPR soud

08.03.2017 Žaloba Amper Market a.s. (návrh na vydání EPR)