Oprava kříže v Andělské Hoře 


Během měsíců srpna a září probíhala v horní části návsi v Andělské Hoře oprava drobné kulturní památky – klasicistního pískovcového podstavce s kovovým krucifixem. Práce spočívaly zejména ve zvýraznění a nabarvení nápisů na pískovcovém podstavci z přední i zadní strany, ošetření kříže grafitovou barvou a pozlacení paprsků na kříži a především výměny plastového korpusu Krista za kovový. Současně byl pískovcový povrch kompletně očištěn a byla obnovena biocidní a hydrofobní ochrana. Nově byla umístěna na železný kovaný kříž cedulka s označením „INRI“. V neposlední řadě byl proveden též řez blízké lípy tak, aby její větve při poryvu větru nově opravený pomník neničily.
Celkový rozpočet akce činí zhruba 102 tis. Kč. Dotační fond Libereckého kraje se na dané akci podílí více jak 71 tisíci korunami. Na město Chrastava připadá podíl ve výši 31 tis. Kč. Za tuto částku byla zrestaurována kulturní památka datovaná již do roku 1795.Chrastava, 25. 9. 2019
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava