Zastupitelé města Chrastavy za období 1990 (od prvních svobodných voleb) až 2022 (za předpokladu dokončení mandátu 2018-2022)

   

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-2010

2010-2014 2014-2018 2018-2022

01.

Balcar Miroslav Ing.    

1998-2002

   

2010-2014

2014-2018

2018-2022

02.

Bárta Stanislav  

radní

1998-2002

         

03.

Bečvář Miloš Ing.

radní

             

04.

Bém Ludvík Ing.  

1994-1998

 

odmítl v 02

       

05.

Bouda Joachim

1992-1994

             

06.

Bouda František    

1998-2002

2002-2006

2006-2010

     

07.

Canov Michael Ing.  

místostarosta

místostarosta

starosta

starosta

starosta

starosta

starosta

08.

Čálek Zdeněk

1992-1994

             

09.

Děkan Petr    

1998-2000

         

10.

Dubnová Dagmar    

1998-2001

         

11.

Dvořák Šimon ThMgr.          

radní

radní

radní

12.

Dvořáková Eva      

odmítla v 02

       

13.

Erbert Václav    

1998-2002

         

14.

Furyk Miloslav

1990-1994

1994-1998

           

15.

Háp Zdeněk Ing., Csc.

0-4 (radní 92-94)

             

16.

Hartl Petr MUDr.          

2010-2014

   

17.

Henzlová Ingeborg Mgr.      

2002-2006

2006-2010

2010-2014

   

18.

Hodaň Dalibor

1991-1994

1994-1998

radní

         

19.

Horáček Ivan

1990-1992

             

20.

Hudec Pavel    

2001-2002

         

21.

Jerje Tomáš Mgr. Ph.D.            

radní

2018-2022

22.

Jindrák Miroslav      

2002-2006

       

23.

Kačenová Helena              

2018-2022

24.

Kollmannová Vladislava Mgr.  

1994-1998

1998-2002

         

25.

Kopecká Petra            

2014-2018

 

26.

Kos Václav

0-4 (radní 93-94)

radní 94-98
           

27.

Košina Michal    

2000-2002

radní

6-8 (radní 6-7)
     

28.

Kout Ondřej          

2010-2014

   

29.

Kredbová Helena

1990-1991

             

30.

Krčková Romana        

2006-2010

     

31.

Křapka Miloslav JUDr.

1990-1994

1994-1998

           

32.

Kubrová Jiřina Ing.  

94-98 (radní 98)

           

33.

Kučera Ludvík

1991-1994

             

34.

Kurz Karel Ing.
radní 90-92
 

odmítl v 00

         

35.

Malík Josef  

1994-1998

           

36.

Matějka Miloš  

1995-1998

           

37.

Medřický Petr Mgr.

místostarosta

starosta

starosta

         

38.

Medřický Lambert Ing.            

2014-2018

 

39.

Menšíková Miluše Mgr.      

2002-2006

       

40.

Mlynář Jiří Ing.  

radní

radní

 

radní

     

41.

Močárková Zdeňka PharmDr.              

2018-2022

42.

Němec Oldřich Mgr.  

odmítl v 94

odmítl v 98

2002-2006

2006-2010

2010-2014

2014-2017

 

43.

Némethová Petra Ing.      

2002-2006

radní 07-10

     

44.

Novotná Zdeňka  

1994-1998

radní

         

45.

Pecina Josef

1990-1994

             

46.

Pelc Bohuslav

1990-1994

             

47.

Pěch Pavel    

1999-2002

radní

radní

2010-2014

2018

 

48.

Peřinová Martina      

2002-2006

       

49.

Pilař Miloslav

1990-1994

1994-1998

1998-2002

místostarosta

místostarosta

2010-2014

2018

 

50.

Pillman Lubomír

1990-1994

             

51.

Pivoňka Miroslav

1990-1994

       

2010-2014

   

52.

Polák Jaroslav

1990-1994

             

53.

Povýšilová Veronika Mgr.            

2014-2018

2018-2022

54.

Průša Josef

1990-1994

             

55.

Rachlický Petr Ing.        

2006-2010

     

56.

Ramírez Dušan Bc.              

2018-2022

57.

Ramírezová Jitka        

2008-2010

     

58.

Reslová Daniela Bc.              

2018-2022

59.

Röbisch David            

2014-2018

2018-2022

60.

Rozmajzl Petr st.        

2006-2010

2010-2014

2014-2018

 

61.

Rozmajzl Petr Ing. ml.            

2014-2018

2018-2022

62.

Rožcová Kateřina Mgr.          

2010-2014

2014-2018

 

63.

Řehák Karel Mgr.          

2010-2014

radní

 

64.

Severa Václav Mgr.        

2006-2010

     

65.

Smolová Věra Mgr.              

2018-2022

66.

Sochorová Markéta          

2010-2014

   

67.

Stahoň Miroslav          

2010-2014

2014-2018

 

68.

Suchomel Martin        

2006-2010

     

69.

Svobodová Radmila Ing.      

2002-2006

       

70.

Šafaříková Zuzana    

1998-2000

         

71.

Šimíková Renata              

2018-2022

72.

Šimková Marie
radní 90-93
             

73.

Šipula Robert Bc.            

2016-2018

radní

74.

Šírová Miloslava    

1998-2002

2002-2006

2006-2010

 

2014-2018

 

75.

Škarýd Oldřich  

1994-1995

           

76.

Šorm Arnošt

1990-1994

             

77.

Šormová Hana    

2000-2002

2002-2006

       

78.

Štekl Pavel Ing.    

1998-2002

radní

2006-2010

 

2014-2016

 

79.

Štěchová Alena

1990-1994

             

80.

Trefáš Petr  

1994-1998

1998-2002

         

81.

Trnka Jan Ing.              

2018-2022

82.

Trpišovský Aleš Bc. Mgr.      

2002-2006

2006-2010

2010-2014

2014-2018

2018-2022

83.

Václavíková Zita

1990-1994

1994-1998

1998-2000

   

místostarostka

místostarostka

místostarostka

84.

Valdman Václav Ing.

odmítl v 92

             

85.

Valeš Roman              

radní

86.

Vavera Petr    

1998-1999

         

87.

Vegner Miloš      

2002-2006

       

88.

Vydra Ivan          

radní

2014-2018

 

89.

Vyhnánek Josef Ing.

starosta

             

90.

Wolf Stanislav

odmítl v 92

   

2002-2006

2006-2010

     

91.

Zahradník Petr              

2018-2022

92.

Zíková Lenka  

1994-1998

2001-2002

         

93.

Zitko Jan
radní 90-91
             

94.

Zitko Josef

0-4 (radní 91-94)

1994-1998

 

2002-2006

       

95.

Zoul Josef        

2006-2010

     

96.

Žemlička Karel Ing.          

radní

   

97.

Žižka Antonín Ing.

radní

 

2000-2001

         
  Počet zastupitelů (radních) 23 (7) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5)

Legenda k tabulce:
Černé pole – mandát byl po celé volební období, šedé pole - mandát nebyl po celé volební období. V případě, že zastupitel na mandát (ať již vzniklý ze zákona volbami či ze zákona odstoupením jiného člena zastupitelstva) vzápětí rezignoval, je uvedeno slůvko odmítl.
V případě, že zastupitel na mandát (ať již vzniklý ze zákona volbami či ze zákona odstoupením jiného člena zastupitelstva) vzápětí rezignoval, je uvedeno slůvko odmítl.
Zelené pole - výkon funkce starosty, modré pole - výkon funkce místostarosty, hnědé pole – výkon funkce radního, .
Údaje za volební období 2018-2022 se mohou změnit (psáno po ustavujícím zastupitestvu 2018-2022, které se konalo dne 31.10.2018).