O odměnách členů volebních komisí


 

video TV Chrastava


Redaktorka MF DNES Jana Pavlíčková se dotazovala starostů řady měst a obcí na jejich názor ohledně metodického pokynu Ministerstva vnitra na vzdělání zapisovatelů volebních komisí. Při této příležitosti se zmínila paní starostka Chotyně Jana Mlejnecká o tom, že členové volebních komisí včetně předsedy a zapisovatele za druhé kolo voleb obdrží na základě vyhlášky Ministerstva vnitra jen 200 Kč ze státního rozpočtu, a že obec Chotyně tuto odměnu ze svého rozpočtu dorovnává do výše odměny za první kolo. Paní redaktorka pak v článku omylem uvedla, že takto odměnu dorovnává i Bílý Kostel a Chrastava. Když jsem si článek přečetl a zamyslel se nad ním, dospěl jsem k názoru, že odměna za 200 Kč za 16 až 18 hodin práce je skutečně hanebná, a že i Město Chrastava tuto odměnu u druhého kola bude dorovnávat ze svého rozpočtu stejně jako Chotyně, což následně schválila i rada města. Náklady pro město budou činit necelých 50 tis. Kč.

Současně se budu snažit ze své senátorské pozice, aby Ministerstvo vnitra v budoucnu tuto hanebnou odměnu narovnalo z rozpočtu státního. Vždyť 12 Kč/ hodinu je hluboko i pod zákonem stanovenou hodinovou minimální mzdou, která činí 73,20 Kč.


Chrastava 02.01.2018

Michael Canov, starosta města Chrastava


Média:
05.01.2018 MF DNES
05.012018 iDNES