Pohroma pro místní včelaře

 

 video TV Chrastava

 

Na území Chrastavy bylo státní veterinární správou zaznamenáno ohnisko moru včelího plodu. Tato skutečnost se dotkne všech včelařů ve vymezeném ochranném pásmu (viz. úřední deska města - evidenční číslo 18-221). Zasažená včelstva byla nalezena i u pana Pikala a pana Stašíka, významných chrastavských včelařů. Desítky let dřiny i radosti muselo skončit v plamenech z důvodu zamezení šíření spór, jimiž se bakterie moru rozmnožují.

Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Chrastava 31.10.2018