Úplná uzavírka vjezdu na Střelecký vrch

video TV Chrastava

V úterý 28. 8. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin bude zcela uzavřena křižovatka na Střelecký vrch, včetně současného náhradního provizorního vjezdu (ten bude pouze ke starým panelákům).
Pro případ nutnosti bude zřízena trasa pro výjezd ze sídliště kolem „povodňových domků“ a dále po „kamence“ směrem do Revoluční ulice.
V případě nutnosti vjezdu do sídliště bude možné použít trasu po „betonce“ s vjezdem z Nádražní ulice u „Klubíčka“ směrem k sídlišti kolem „povodňových domků“.
Pro výjezd vozidel z parkoviště od č.p. 688 a 691 bude možné použít objízdnou trasu po „panelce“ okolo rybníků směrem do Textilanské ulice a dále po louce pod kotelnou směrem do Liberecké ulice.
Dopravu bude v době uzavírky na místě řídit Městská policie.

Podrobná mapa uzavírky a všech objízdných tras je v grafické příloze.

Tato uzavírka je způsobena pokládkou asfaltových vrstev na sídlišti Střelecký vrch a provedením těchto prací v požadované kvalitě bez zbytečných pracovních spár.
Prosíme o shovívavost v rámci těchto prací a snahu o minimalizování nepotřebné dopravy. Věříme, že nové povrchy a rozšířené parkovací plochy na sídlišti Střelecký vrch stojí za tyto komplikace.

Ing. Daniel Fadrhonc

Chrastava 24. 8. 2018