Župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti

 

Župní sraz pobytu v přírodě v Proseči pod Ještědem, jehož součástí byl župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti.

I přesto, že letošní „sletový“ rok je velmi náročný, v sobotu 5. května 2018 vyrazila skupina 18-ti chrastavských sokolíků se šesti cvičitelkami na jarní sraz žactva do Proseče pod Ještědem. Sobotní podvečer jsme strávili přípravou na nedělní závod zdatnosti – děti si procvičovaly určování azimutů, vázání uzlů, upevňovaly si znalosti ze zdravovědy, opakovaly si rostliny, živočichy, známá a významná místa naší republiky i morseovu abecedu. Po večeři se děti sesedly a naslouchaly poutavému vyprávění náčelnice Jariny Žitné, která jim zopakovala důležitá historická data v souvislostech a přidala také vzpomínky na poválečné všesokolské slety. Sobotu děti zakončily táborákem s opékáním buřtů, po kterém následovala noční hra. Po uložení dětí do spacáků se pustili cvičitelé do konečných příprav závodu, rozdělení jednotlivých stanovišť a soupisů jednotlivých hlídek.

V neděli 6. května ráno řady nás nocujících rozšířili ještě rodiče s předškolními dětmi, pro které byla jako každoročně připravena procházka jarní přírodou s připravenými úkoly zakončena hledáním pokladu.

Pro školní žactvo se neděle nesla plně v duchu župního přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti. Chrastavu reprezentovalo hned 6 tříčlených hlídek z celkového počtu 25. Ve starším žactvu závodilo 17 hlídek, přičemž chrastavské hlídky se umístily na krásném 6., 7., 9., 11. a 13. místě. Hlídka mladšího žactva se umístila na 5. místě z 8 hlídek. Kromě výše uvedených znalostí byly hlídky hodnoceny také v hodu na vodorovný i svislý cíl, zdolávaly lanové překážky, šplhaly na laně a slaňovaly v místním písečném lomu. Rozhodující byla samozřejmě dobrá orientace v mapě a zdolání celé tratě v co možná nejkratším čase.

Na závěrečném nástupu byla pro všechny účastníky připravena malá sladká odměna a pamětní list. Nás cvičitelé obzvláště těšila pochvala za vzorné chování všech účastníků z úst náčelnictva.

Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci naší jednoty i našeho města. Společně jsme si užili příjemný víkend uprostřed sluncem zalité podještědské přírody.

Cvičitelky TJ Sokol Chrastava – Katka Kosová, Radka Portelová, Šárka Marková, Adéla Marková, Zdeňka Močárková a Míla Houdová.
Chrastava 9. května 2018