Rekonstrukce vodovodu na náměstí 1. máje

 

V Chrastavě, na náměstí 1. máje, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 114 metrů. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu a dále s investiční akcí města Chrastava, které bude provádět obnovu povrchu komunikace.

Stávající vodovodní řad byl uveden do provozu v roce 1909, je zastaralý, silně zkorodovaný a inkrustovaný, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. června 2018. Stavební práce v těchto dnech začínají. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. srpna 2018.

Další podrobnosti o stavbě uvádím v přiložené tiskové zprávě, zveřejněné rovněž na našem webu: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chrastava-nam-1-maje-rekonstrukce-vodovodu.html