Vlakové nádraží projde rekonstrukcí


 

 

Vlakové nádraží projde rekonstrukcí. Podle plánů SŽDC dojde k rekonstrukci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a dále k úpravě rozsahu kolejiště, jehož součástí bude i vybudování nových nástupišť s přístřešky, přístupových komunikací a rekonstrukce odvodnění stanice.

Bude zrušen dosavadní podchod vedoucí z budovy a naopak bude vybudovaný podchod zcela nový navazující na autobusový terminál. Město požaduje, aby byl tento podchod prodloužen až do průmyslového areálu, neboť dosavadní cesta do areálu je pro chodce velmi nebezpečná. Dosavadní přístup SŽDC je v této věci velmi vstřícný, ale dosud rozhodnuto definitivně v této věci není.

Rekonstruovat se bude i samotná budova s tím, že zde bude zachována restaurace.

Počátek realizace rekonstrukce lze očekávat cca za 2 až 3 roky.

Chrastava 05.01.2018

Michael Canov, starosta města Chrastava


Odkazy:
Záznam z jednání dne 13.10.2017
Plánovaná situace žst. Chrastava

Články související:
11.02.2011 RTN – Terminál Chrastava (Tv Chrastava)
26.06.2010 Budova vlakového nádraží ve vážném ohrožení
15.07.2005 Rekonstrukce nádražní budovy ČD zahájena