Práce na hřišti pumptrack a rekonstrukci sběrného dvora jsou v plném proudu  

                                                                                                            

video TV Chrastava

Stavební sezóna ještě nekončí a práce na novém hřišti pumptrack i sběrném dvoře v Liberecké ulici stále pokračují.

Stavební práce na realizaci pumptracku se již dostaly do závěrečné fáze. V srpnu a září proběhly úpravy terénu a práce na odvodnění lokality. V polovině října pak byly specializovanou firmou zahájeny práce na samotném dotvarování dráhy pumptracku.
Vše by mělo být definitivně ukončeno do konce října.
Pokud vám slovo pumptrack nic neříká, tak jde o uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možný projíždět bez šlapání. Okruh je tvořený terénními vlnkami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost. Princip pumptracku je v tom, že kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů – pumpováním.
V Chrastavě budou 2 malé okruhy, jeden asfaltový, druhý z perku. Délka okruhů bude 44 a 77 metrů.

Slavnostní otevření provozu pumptracku proběhne 20. listopadu od 10:00.
 


Stavební ruch je vidět i na sběrném dvoře. Stav sběrného dvora v Liberecké ulici byl dlouhodobě nevyhovující, celý areál byl podmáčený, stav zpevněných ploch i zázemí sběrného dvora byl v havarijním stavu.
Z výše uvedených důvodů byla v letošním roce zahájena první etapa jeho rekonstrukce spočívající v odvodnění celého areálu, rekonstrukci nových povrchů, včetně podkladních vrstev a v neposlední řadě vylepšení zázemí dvora.
Stavební práce již probíhají a termín dokončení je naplánován na konec listopadu.
V příštím roce bychom chtěli dál pokračovat v rekonstrukci, konkrétně na opravě správního objektu, výstavbě nových přístřešků a novém oplocení areálu. Přesný rozsah rekonstrukce bude jasný po schválení rozpočtu na rok 2019 novým zastupitelstvem města.
 
 

Chrastava 16.10.2018
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
 

Související články:

26.09.2018 Realizace pumptracku pokračuje (Tv Chrastava)

25.07.2018 Provizorní sběrný dvůr otevřen
20.06.2018
REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA (Tv Chrastava)

07.02.2018 Pumptrack v Chrastavě (Tv Chrastava)