Problém neexistujícího přechodu u autobusového nádraží

video TV Chrastava

Z podnětů občanů (pan Josef Kraga dodal i video) jsme se opětovně zabývali problematikou chybějícího přechodu u autobusového nádraží, kdy cestující včetně školáků masově přechází z autobusového nádraží k tržnici. Co s tím? Odpověď je komplikovanější, než by se na první pohled zdálo. Zrušený přechod poblíž křižovatky Nádražní se Žitavskou obnovit nelze, neboť tam nejsou splněny tzv. rozhledové podmínky a navíc by problematiku neřešil, neboť ten, kdo přechází k tržnici, by ho stejně minul. A přechod k tržnici za současného stavu vybudovat nelze, neboť tam nejsou splněny jiné parametry (kromě délky přechodu především fakt, že chodci zde postupují po vystoupení z autobusu od chodníku šikmo). Kvůli tomu se v pondělí 1. října 2018 uskutečnilo jednání s pracovníky dopravního inspektorátu.

Výsledkem je následující řešení: Chodník kolem středového parku (kde je 50letá lípa) se v potřebném místě velmi výrazně rozšíří a to tak, aby z něho mohl být veden přechod přímo k tržnici odpovídající předpisům. Čeká nás (především pak Ing. Daniela Fadrhonce z našeho ORM) v tomto směru ještě hodně práce, projednání s příslušnými složkami včetně vlastníka komunikace. Jakýkoli zásah do komunikace může být navíc realizován až po uplynutí tzv. doby udržitelnosti, která činí pět let. Hejtman Libereckého kraje slavnostně otevřel po povodních obnovenou komunikaci včetně ul. Nádražní v daném místě 25.08.2014, tzn. že se doba udržitelnosti počítá nejdéle od tohoto data (spíše dříve od data, kdy byla komunikace hotova úředně) a tak je reálná naděje, že k realizaci přechodu dojde již během roku 2019.

V Chrastavě dne 02.10.2018
Michael Canov

Odkaz:
Nákres rozšíření chodníku

Články související:
21.07.2014 Nádražní, Žitavská, Frýdlantská – (téměř) hotovo (Tv Chrastava)
27.08.2014 Hejtman slavnostně otevřel chrastavskou jedničku (Tv Chrastava)