Studie protipovodňových opatření je hotova

 

V pondělí dne 11. června 2018 byla na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje představena „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“. Zpracovatelem analytické a návrhové části projektu je sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Sweco Hydroprojekt a. s. a Valbec, spol. s r. o.

Tato studie pochopitelně obsahuje i území Chrastavy. Dle autorů studie by měli být v červenci či dalších měsících osloveni majitelé pozemků, kterých se navrhované úpravy dotýkají, aby vyjádřili svůj názor, zda by s takovými úpravami souhlasili či nikoli. Již nyní se však mohou všichni zájemci o tuto problematiku podívat na navrhované řešení kdekoli v Chrastavě resp. i na dalších místech Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Vše je dopodrobna na internetové adrese http://vrv.cz/luzickanisa/.


Chrastava 11.06.2018

Michael Canov, starosta