PILÍNKOVSKÝ PLAMÍNEK

V sobotu 15. 9. 2018 se v Pilínkově sešla družstva mladých hasičů, aby si zasoutěžila v požárním útoku. Chrastavu jelo reprezentovat jedno družstvo mladších žáků. To si odvezlo zasloužené medaile za 12. místo.
Nakonec i vedoucí mladých hasičů předvedli, že děti neučí něco, co sami neumí a zaběhli si také požární útok. Gratulujeme!

D. Reslová