Oprava náměstí 1. máje (rekonstrukce komunikace, vodovodu a plynovodu)

 

Situace -postup prací

V pondělí 4. června 2018 budou zahájeny práce na opravě náměstí 1. máje. Hned v pondělí budou odfrézovány stávající živičné vrstvy v místě zásahu, tzn. od napojení v Žitavské ulici až po překop Liberecké ulice ke Glorii. V úterý 5. června 2018 budou zahájeny výkopové práce na rekonstrukci plynu v Liberecké ulici a ve středu 6.června 2018 budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu před radnicí. Vjezd do Muzejní ulice bude částečně omezen a na pár dní pravděpodobně zcela znemožněn podle přesného rozsahu výkopu pro rekonstrukci plynovodu. Současně také budou zahájeny práce na rekonstrukci chodníku v centrální části náměstí, které budou nově dlážděny z kamenné mozaiky. Chodníky kolem obchodu a radnice budou průchozí pro pěší. Vjezd bude povolen rezidentům. V době překopu Liberecké ulice bude probíhat objízdná trasa přes Revoluční ulici na semafory jako při slavnostech.
Uzavírka Liberecké ulice je naplánována na dvě etapy, a to od 4. června do 6. července a následně od 13. srpna do 31. srpna, a v tomto termínu se bude používat objízdná trasa přes Revoluční ulici.
Uzavírka náměstí bude rozdělena na dvě hlavní etapy, a to od Glorie až po Květinářství a následně od školy až po napojení do Žitavské ulice. Po dobu uzavírky bude vjezd umožněn stavbě a rezidentům včetně zásobování. Částečně bude vždy omezeno také zásobování v místě samotných výkopových prací, které budou postupovat v průběhu stavby. Zákres a předběžný harmonogram je znázorněn v situaci.
Omlouváme se za dočasná omezení v průběhu stavby a věříme, že výsledek bude stát za to.

Děkuji za pochopení Ing. Daniel Fadrhonc
Chrastava 24.05.2018