OZNÁMENÍ


Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 nás v budově MŠ Sluníčko v Revoluční ulici čeká organizační změna v tom, že budou pouze dvě smíšené třídy mateřské školy a přibudou dvě první třídy základní školy. Pro děti z mateřské školy se v docházce nic nemění.
Přesto, že nám v budově MŠ Sluníčko přibudou kamarádi ze základní školy ,věřím, že nic nenaruší chod mateřské školy a s pochopením všech rodičů nastalou situaci zvládneme.


Bc. Helena Hochmanová
ředitelka