Setkání v rámci společného Česko – polského projektu „Využití turistického potenciálu partnerských měst na území pohraničí“ z prostředků Programu Interreg, Fond mikroprojektů

 

 

video TV Chrastava

V pátek 23. 11. 2018 zástupci města Chrastava z řad nově zvolených zastupitelů v čele s místostarostkou paní Zitou Václavíkovou a vybraní úředníci byli pozváni do našeho partnerského města Lwówek Śląski na konferenci uspořádanou k zakončení společného projektu „Využití turistického potenciálu partnerských měst na území pohraničí“.
Po uvítání naší skupiny z úst tajemníka úřadu města Lwówek Śląski si vzala slovo paní místostarostka Václavíková, která našim hostitelům poděkovala za pozvání a představila každého jednoho účastníka nominovaného za město Chrastava.
Poté již promluvil zástupce polského partnera o jejich části projektu. Za město Chrastava představil českou část projektu Jiří Vodička, který pro názornost použil i fotografie a všem účastníkům rozdal v kroužkové vazbě zpracovaný materiál k danému tématu včetně provázání s minulým projektem (nově zbudované parkoviště se zázemím a pěšina s lampou veřejného osvětlení volně navazuje na turistickou stezku zakončenou na kopci Výhledy s altánem a zázemím pro setkávání, pikniky, výlety).
V rámci akce nám polští hostitelé též představili činnost zástupců polských státních lesů a správce národního parku v okolí města Lwówek Śląski s důrazem na jedinečnost flory a fauny v dané lokalitě.
Na úplný závěr jsme měli možnost prohlédnout si architektonický skvost našeho partnerského města, a to goticko – renesanční radnici s fragmenty někdejšího Domu kupců z poloviny 13. stol. Ve vnitřních prostorách radnice byla k vidění namátkou soudní síň s navazující mučírnou a bývalá úřadovna starosty, t. č. místnost sloužící ke konání svatebních obřadů.
V řeči čísel předmětný projekt „Využití turistického potenciálu partnerských měst na území pohraničí“ obnáší sumu převyšující 66 tis. EUR (35 tis. EUR bude čerpat město Chrastava a 31 tis. EUR připadá na město Lwówek Śląski), z této sumy bude z evropských zdrojů uhrazeno více jak 56 tis. EUR.

Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava
Chrastava 28. listopadu 2018