Kronika Chrastavy 1989 až 2003 na webu města


 


Město Chrastava pokračuje na svých stránkách se svojí snahou přiblížit všem obyvatelům města jeho historii. Naším cílem je proto zpřístupnit všem zájemcům všechny klasické ručně psané kroniky (včetně těch psaných německy) Chrastavy uchované ve Státním okresním archivu. A tak se nám v první etapě podařilo naskenovat kroniku Chrastavy z let 1948 až 1988 a nyní přibyla kronika začínající v revolučním roku 1989 a končící v roce 2003.


Kromě městských kronik zpracovalo Město na svém webu řadu dalších kronik, které jsou všechny umístěny na webu města v sekci kronika.

Chrastava dne 22.01.2018

Michael Canov - starosta

Kronika města Chrastava  z let 1989 - 2003
Kronika města Chrastava z let 1948 - 1988,
Kronika Andělské Hory z let 1924-1945
Školní kroniky z let 1919-1931, 1945-1987, 1987-2000, 1958-1991 (Školní ul.)
Kronika Sokola 1947-2014
Zápisy ze schůzí výboru ČSSD z let 1945-1948

Webová sekce kronika