Příprava rekonstrukce koupaliště 


 

 

video Tv Chrastava

 

Město již před časem rozhodlo o rekonstrukci koupaliště. Ke zvolené podobě přistoupili zastupitelé velmi zodpovědně, konala se za tím účelem řada schůzek a konzultací. Výsledkem je to, že se současná přírodní vodní plocha napájená Vítkovským potokem o cca 1/3 zmenší a na uvolněné místo se umístí bazén o rozměrech

20 x 8 metrů, brouzdaliště, vodní prvky pro děti a také strojovna, neboť bazén a brouzdaliště budou napájeny z vrtu.

Do letošního rozpočtu byla schválena částka 8 mil. Kč s tím, že po skončení letní sezóny bude moci začít realizace. Jenže nyní ještě ve fázi studie před vypracováním projektu jsem byl nucen postavit zastupitele před rozhodnutí z jakého materiálu bazén a brouzdaliště, zda bude bazén a brouzdaliště ve variantě „beton + nátěr“ v odhadovaném nákladu 8 mil. Kč nebo ve variantě „PVC folie“ beton v odhadovaném nákladu 10 mil. Kč či ve variantě „nerez“ v odhadovaném nákladu 13 mil. Kč.

Varianta „beton + nátěr“ by umožnila počátek realizace ještě v letošním roce po skončení sezóny (hned po dokončení projektu), neboť tu by dokázal pokrýt i letošní schválený rozpočet, kde bylo s částkou 8 mil. Kč pro tyto účely počítáno.

Členové zastupitelstva se však na zasedání zastupitelstva dne 9. dubna 2018, vedeni zásadou, když něco udělat, tak pořádně, a to i za cenu odložení realizace, schválili 14 hlasy (včetně mého) variantu „nerez“. Varianta „PVC folie“ získala hlas jednoho zastupitele a varianta „beton + nátěr“ žádného. Tři členové zastupitelstva nebyli pro žádnou z variant a jeden nebyl přítomen.

Předpokládám, že rozhodnutí zastupitelstva města pro nákladnější variantu, způsobí sice zpoždění realizace o jeden až dva roky, ale že výsledek veřejnost a především děti ocení. Životnost zvoleného řešení by měla být minimálně třicet spíše však padesát let.

 

Chrastava 11.04.2018

Michael Canov, starosta města Chrastava

Odkaz:
studie rekonstrukce koupaliště

Články související:
25.08.2017
Loučení s létem (Tv Chrastava)
20.08.2016
Beat The Flag 2016 (Tv Chrastava)
13.07.2015
Oficiální kontra skutečný stav vody v chrastavském koupališti
19.06.2013
Koupaliště v Chrastavě obětí vyhláškových nesmyslů (ČT)
09.07.2012
Chrastavské koupaliště má vodu v pořádku
19.05.2008
Koupaliště od 1. června 2008 opět v provozu