Kontejnerová stání dostávají novou tvář
 

V rámci programu Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů poskytne Liberecký kraj městu Chrastava dotaci na zpevnění ploch 8 kontejnerových stání pro tříděný odpad. Celkový finanční příspěvek Libereckého kraje činí 82.645,00 Kč a představuje tak 36 % celkových uznatelných nákladů projektu, které jsou ve výši 229.345,76 Kč. Zpevnění ploch bylo součástí projektu „Úprava kontejnerových stání pro tříděný odpad v Chrastavě“ a zahrnovalo vybrané lokality v Chrastavě a Dolním Vítkově.

Ing. Daniela Halková, technicko-ekonomický referent ORM
Chrastava 29. května 2018