Liberecký kraj podpořil projektovou dokumentaci stavby nového mostu v Andělské Hoře
 

Liberecký kraj poskytl městu Chrastava dotaci na práce související se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a získání stavebního povolení pro stavbu nového mostu ležícího na místní komunikaci přes Lužickou Nisu v Andělské Hoře (cesta do Kolonky). Celkový finanční příspěvek Libereckého kraje činí 209. 330,- Kč a představuje tak 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.
V letošním roce bude následovat vypracování dokumentace pro provedení stavby. Samotná stavba mostu je plánována na rok 2019 a bude podpořena z přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci projektu „Kolem kolem Jizerek“.

Ing. Daniela Halková, technicko-ekonomický referent ORM
Chrastava 30. května 2018