KČT Chrastava - nová předsedkyně

video TV Chrastava

 

11.června 1888 byl v Praze založen Klub českých turistů ( KČT), letos tedy slaví 130 let.

V rámci oslav spojených s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky je mimo jiné na Krajském úřadu plánována na červen výstava, týkající se činnosti KČT. Zde se budou prezentovat jednotlivé odbory KČT, tedy i odbor Chrastava.

U příležitosti již zmíněných oslav jsme se v našem odboru rozhodli poděkovat některým našim členům za jejich práci formou čestného uznání.

Jsou to tito turisté : dlouholetý předseda Jan Horáček, p. Stanislav Kredba, který je pečlivý  mapový a traťový průvodce našimi výlety, dále Anna a Petr Šlechtovi, jimž náleží ocenění za dokonalé zpracování fotodokumentace naší činnosti. Děkujeme.

  

 

Za Klub českých turistů v Chrastavě Zd. Novotná