VÝLET NA VÝHLEDY MLADÝCH HASIČŮ

 

Nejen turisté a zapálení procházkáři si v sobotu 21. 4. 2018 vyrazili na Výhledy ve Vítkově. Vyšli si i mladší hasiči a přípravka z Chrastavy. Jejich vedoucí si pro zpestření pro ně připravila několik stanovišť s různými úkoly - chůze na chůdách, zdravověda nebo určování topografických značek. Celkově se výletu zúčastnilo 21 dětí a 17 rodičů. Celý výlet byl zakončen opečením buřtíka na Výhledech a děti získaly krásné perníkové medaile a dárečky od své paní vedoucí.

D. Reslová
24. 4. 2018