Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům
 

 

video Tv Chrastava      fotogalerie

 

V rámci projektu "Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům" (číslo žádosti 100088718, číslo zákazníka 44840), který byl financován z dotačního programu Evropské unie, získaly sbory dobrovolných hasičů z Chrastavy, Skalice u České Lípy a německého Bertsdorf - Hörnitz finanční prostředky na pořízení hasičské techniky potřebné pro jejich záslužnou práci.
Chrastava a Skalice získaly novou cisternu, Bertsdorf - Hörnitz získal nové technické vozidlo.
Ve Skalici se dále z prostředků opravila a v Bertsdorfu - Hörnitz postavila nová hasičská zbrojnice.
Jednou z podmínek dotace byla tzv. doba udržitelnosti - ve které se pořádala společná cvičení jmenovaných sborů. V praxi to znamenalo, že po dobu 5 let se budou sbory střídat v pořádání společných cvičení.
V sobotu 22. září 2018 se ve Skalici u České Lípy uskutečnilo poslední z „povinných“ cvičení a tím byly splněny podmínky dotace. Samozřejmě, že ještě nastává velmi důležité období, kdy zaměstnanci Městského úřadu (ORM spolu s kolegy ze Skalice u Č.L.) vše zpracují a uzavřou.
Velkým přínosem není jen zlepšení materiálního zajištění hasičských sborů, ale i poznání a spolupráce s kolegy a to nejen v České republice, ale i za hranicemi.
To se potvrdilo právě při závěrečném cvičení, kdy se sbory domluvily na další spolupráci i po ukončení tohoto dotačního programu.
Děkuji všem hasičským sborům a zaměstnancům městských úřadů jmenovaných obcí za skvělou a příkladnou práci.

 

Chrastava, 24.9.2018
Zita Václavíková
místostarostka Chrastava