NÁVŠTĚVA HASIČŮ Z PARTNERSKÉHO MĚSTA EICHSTÄTT

 Chrastavský hasičský sbor má od roku 2013 uzavřenou partnerskou smlouvu s hasiči z partnerského města Eichstätt. Hasiči z Eichstättu navštívili město v roce 2010 a 2012. Letos navštívili naše město již potřetí, a to u příležitosti konání oslav 150 let od založení sboru (zástupci hasičů z Chrastavy navštívili město Eichstätt v roce 2013 u příležitosti oslav 150 let od založení hasičského sboru v Eichstättu).
Hasiči z Eichstättu přijeli do Chrastavy v pátek 31. srpna v podvečer, někteří s velkou objížďkou přes Zhořelec. Po příjezdu čekala na německé kolegy večeře v „Centru volnočasových aktivit“, kterou zajistilo Město Chrastava. K večeři přizvalo Město Chrastava chrastavské hasiče, kteří dělali kolegům z Eichstättu společnost a přátelsky se bavili dlouho do noci.
Společný večer „přežily“ obě strany, a tak mohli němečtí kolegové dopoledne následující den navštívit, společně se zástupci Města Chrastavy, pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Liberci, kde jim velitel chrastavského sboru, pan Petr Čálek, společně s členy stanice HZS LK představil výjezdovou techniku a zázemí profesionálních hasičů. Výklad byl vyčerpávající, a tak všem vytrávilo. S touto možností zástupci Města Chrastavy počítali, a tak zajistili oběd v restauraci „Zámeček“. Na oběd byli přizváni dále starosta chrastavského sboru pan Petr Tlach a starostka Krajského sdružení hasičů, paní Renata Šimíková.
Po obědě se němečtí kolegové vrátili do penzionu Gloria, kde se převlékli do vycházkových stejnokrojů a připravili svůj prapor k slavnostnímu nástupu. V 15:00 stáli němečtí kolegové připraveni na náměstí 1. máje, kde se zúčastnili slavnostního předávání stuh k praporu. Na náměstí pronesl velitel německého sboru proslov ke 150. výročí sboru. Následně se zařadili, společně s našimi hasiči, do průvodu městem.
Po přesunu na louku za hasičskou zbrojnicí, v rámci blahopřání sboru, poblahopřáli němečtí kolegové našemu sboru a předali mu dary. Na oplátku je naši hasiči ocenili pamětní medailí ke 100. výročí založení Československa.
Součástí oslav na louce za hasičskou zbrojnicí byla i dražba obrázků, které vytvořila hasičská mládež. Jeden obrázek z dražených obrázků se podařilo německým kolegům získat.
Oslavy dále pokračovaly v přátelském duchu a němečtí kolegové se velmi přátelsky družili s našimi hasiči do pozdních nočních hodin.
V neděli 2. září, po společné snídani, se zástupci našeho sboru rozloučili s německými kolegy, kteří se vydali, s přáním dobré cesty od našich hasičů, zpět do Eichstättu.
Tímto děkujeme hasičům z Eichstättu za jejich návštěvu a doufáme, že jim jejich návštěvu oplatíme.

Hasiči Chrastava
Chrastava 10. 9. 2018