Úspěšné čerpání dotací

V roce 2018 bylo město Chrastava velmi úspěšné v čerpání dotačních titulů pro náš místní sbor dobrovolných hasičů. Stihly se realizovat 2 projekty.Na jaře t. r. byla pořízena přenosná motorová stříkačka v ceně téměř 260 tis. Kč, na kterou Dotační fond Libereckého kraje přispěl rovnými 100.000,- Kč.Během léta byla zrealizována oprava hasičské zbrojnice úhrnem za více jak 594 tis. Kč, na čemž se Dotační fond Libereckého kraje podílel prakticky polovinou, tj. sumou 297.122,- Kč. Oprava spočívala především ve výměně 5 ks oken, provedení hydroizolace a nové fasády, jejíž součástí bylo na některých místech zateplení. Nezbývá než popřát našim hasičům, nechť se jim v hasičské zbrojnici dobře funguje a stříkačku ať musí používat co nejméně.


Chrastava 7. 9. 2018
Ing. Jiří Vodička Odbor rozvoje, dotací a správy majetku