KAM ODKLÁDAT STARÉ PNEUMATIKY


 


Právě probíhá zimní sezóna a řidiči by tak měli mít na vozidlech pneumatiky určené pro zimní období. Čas však rychle plyne, přijde jaro a s ním i výměna zimních pneumatik za ty letní. A nejen v tuto chvíli ovšem nastává otázka - kam se starými pneumatikami?
Staré nebo poškozené pneumatiky by v žádném případě neměly skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad nebo pohozené na veřejném prostranství.
Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost zpětného odběru.
Ta se týká výrobců, dovozců i prodejců. Místo zpětného odběru tak nezřizuje obec, ale přímo na své náklady výrobci, či dovozci pneumatik. Takové sběrné místo odebírá veškeré pneumatiky bez nároku na úplatu, bez rozdílů značek a bez vazby na koupi nového výrobku či služeb. Obvykle dodavatelé zřizují místo zpětného odběru přímo u pneuservisů, přičemž každému dodavateli stačí mít zřízeno alespoň jedno místo v obci. Tato služba je pro pneuservis zdarma, platí ji dovozci a výrobci, nemá proto důvod odmítat příjem použitých pneumatik od občanů. Pokud zákazník neobdrží od prodejce informaci, na jakém sběrném místě v obci lze staré pneumatiky bezplatně odevzdat, pak je prodejce povinen od něho tyto pneumatiky odebrat přímo ve své provozovně. Za neinformování zákazníka o místě zpětného odběru hrozí prodejci podle zákona o odpadech pokuta.

V Chrastavě jsou dvě místa zpětného odběru starých, již nepotřebných pneumatik:

1) Pneuservis David Röbisch, Vítkovská 773
2) Garage Macháček s.r.o. Luční 294


Kompletní seznam veřejných míst zpětného odběru je dostupný na www.eltma.cz,
popř. na stránkách Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu.

Podrobné informace k plnění povinností posledních prodejců pneumatik lze vyhledat na odkazu https://www.mzp.cz/cz/pneumatiky_oleje.


Chrastava 15.1.2018

Šárka Spáčilová DiS., referent ORM