Ochrana osobních údajů GDPR


Město Chrastava je povinno plnit povinnosti vyplývající z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.


Město Chrastava, jako zpracovatel osobních údajů je povinno přijmout vhodná opatření k poskytnutí (stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem) veškerých informací uvedených v článcích 13 a 14 a učinit veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 GDPR o zpracování osobních údajů subjektům údajů.

Z tohoto důvodu RM schválila vnitřní směrnici č. 1/2018, ve které jsou stanoveny všechny účely, prostředky a způsoby zpracování osobních údajů městským úřadem Chrastava.


Chrastava 24.04.2018

Miroslav Chvála - tajemník