154. a 155. Večer se starostou

Kdo se zajímá o nejdiskutovanější témata našeho města a rád by se zapojil do diskuze s odborníky, nenechá si ujít „Večer se starostou“.


Vstřícný krok vůči chrastavským občanům tak činí starosta Michael Canov spolu s odborným garantem a dalšími kompetentními experty na dané téma. Občané tak mají možnost se přímo seznámit s nově připravovanými projekty města a vznášet případné námitky, či se zeptat právě na to, co je pálí.


12. února a 19. března byl pro tentokrát udělen prostor všem seniorům a zejména těm, kteří sdílí bydlení v domech s pečovatelskou službou v ulici Bílokostelecká a Turpišova. Příslušné klubovny obou domů byly příjemným místem k setkání, na které se každý těšil. Senioři dávali podněty na zlepšení bytových podmínek a blízkého okolí pro bezpečné vycházky. Několikrát zazněla chvála nad uspokojivým stavem komunikací. Dále byly vzneseny návrhy na další místa, kde by lavičky neměly chybět. Například na nově zbudované cyklostezce. Zajímali se také o nové kapacity bydlení seniorů. Některá přání na zvelebení kluboven byla splněna následující den a některá si vyžádají více času. Jen to zdravíčko, co si vzájemně přejeme, zůstane takové jaké je. A možná ne. Úsměv a podaná ruka našeho pana starosty je mnohem víc než podávaný lék. Děkovným potleskem za milou návštěvu jsme se rozloučili a popřáli si mnoho zdaru do dalších dnů.

Jana Eichlerová, referent SK
20. 3. 2018