„Využití turistického potenciálu partnerských měst na území pohraničí“

 

 

Během letošního roku město Chrastava z Fondu mikroprojektů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko získalo sumu přesahující 66 tis. EUR a realizovalo společný projekt partnerských měst Lwówek Śląski a Chrastava „Využití turistického potenciálu partnerských měst na území pohraničí“.
Město Chrastava (vedoucí partner projektu) na pomezí katastrálních území Dolní a Horní Vítkov vybudovalo bezplatné parkoviště pro 5 automobilů, přičemž jedno stání mohou využívat osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkoviště bylo doplněno lavicemi a stolem, odpadkovým košem, lampou veřejného osvětlení a vícejazyčnou informativní tabulí a mapou blízkého okolí. Nově zpevněná pěšina vedoucí od parkoviště volně navazuje na turistickou stezku vybudovanou z projektu Česko – polská hřebenovka v loňském roce, jejíž cíl je na nedalekém kopci Výhledy.
Lwówek Śląski (projektový partner města Chrastava v daném projektu) v rámci projektu provedl obnovu a zabezpečení 4 vyhlídkových míst na stezce „Lwóweckého Švýcarska“.
Částka získaná z projektu pro obě města dohromady činí přes 56 tis. EUR, Chrastava získá 30 tis. EUR, Lwówek Śląski 26 tis. EUR. Nicméně, vlivem vyšších cen stavebních prací a kursového vlivu musí obě města doplnit část prostředků z vlastních rozpočtů.


Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava
Chrastava, 28. listopadu 2018