Okolo cyklostezky Paradýz přibudou sportovní a odpočinkové prvky

video Tv Chrastava

 

Na základě nejrůznějších podnětů jsme se rozhodli s kolegou Jiřím Formánkem, že zatraktivníme bezprostřední okolí cyklostezky Paradýz. Kromě laviček, které již jsou vybudovány, další odpočinkové a především sportovní prvky.

Vzhledem k prostorovým možnostem okolí cyklostezky však až na jednu výjimku budou veškeré vybudované prvky na katastru Bílého Kostela. Považovali bychom však za krajně nespravedlivé, aby téměř všechny náklady nesl na svých bedrech Bílý Kostel a tak zastupitelstvo města na svém zasedání v pondělí dne 3. září (za osobní účasti starosty a místostarostky Bílého Kostela) jednomyslně rozhodlo, že se Chrastava bude podílet z poloviny do maximální výše 500 tis. Kč formou dotace Bílému Kostelu.

Realizace instalace prvků započne již letos, hlavní část však bude realizována v roce následujícím. Prvky (až na tu jednu výjimku) budou ve vlastnictví obce Bílý Kostel.

Pro úplnost informací okolo cyklostezky doplňuji:
1) Kolaudace cyklostezky dosud neproběhla, je závislá na vyřešení vlastnických vztahů k jednomu z pozemků (výměna s SVS a.s., mělo by být vyřešeno v řádu 2 měsíců).
2) Cyklostezka byla realizována z vlastních finančních prostředků Bílého Kostela a Chrastavy. Zároveň však byla zařazena do projektu „Kolem kolem Jizerek“, týkajícího se desítek českých a polských obcí, dotovaného z evropských fondů. Pro chrastavskou část cyklostezky by to znamenalo vrácení nákladů do našeho rozpočtu ve výši cca 2 mil. Kč (90 % nákladů), pro bělokostelskou takřka dvojnásobek. Jejich proplacení však brání dosud nevyřešené problémy s projektovou dokumentací v případě polských měst Bogatyně a Mirsk (dotační úřad odmítá do té doby vydat na projekt „rozhodnutí“). Řešení se předpokládá příští rok v jarních měsících.

Chrastava 12.09.2018
Michael Canov, starosta města

Orientační plánek předpokládaného rozmístění prvků zde

Články související:
15.12.2017 Cyklostezka Paradýz je hotova (Tv Chrastava)
30.08.2017 Realizace cyklostezky Paradýzem se bohužel odkládá (Tv Chrastava)
14.06.2017 Paradýz se stane pro cyklisty konečně rájem (Tv Chrastava)