Černé ovce – demolice v areálu Wassa

ČT – Černé ovce - demolice  

Radost z toho rozhodně nemám, ale stalo se skutečností, že se po 13 letech objevila Chrastava opět v pořadu Černé ovce. V roce 2005 to bylo kvůli kamionům a sporům o přeložku komunikace II/592 (dnes již několik let sloužící v kompletní délce), nyní o způsobu realizace demolice bývalé továrny v areálu Wassa. To, že demoliční firma postupovala v některých případech v rozporu s uděleným povolením o odstranění stavby (investorem není Město Chrastava, ale soukromá firma), je fakt – na druhou stranu s demoliční firmou probíhá řízení o udělení sankce za porušení podmínek povoleného odstranění stavby.

Báňský úřad na základě žádosti investora zahájil, ale současně přerušil řízení o změně povolení na odstranění komína odstřelem. Demoliční firma se rozhodla nečekat na dokončení tohoto řízení a zahájila práce na odstranění komína dle stávajícího povolení.

Michael Canov, starosta města
Chrastava 06.03.2018

Reportáže Černých ovcí:
05.03.2018 Demolice
01.03.2005 Kamiony