Premiér Babiš, ministr vnitra a technoparty
 

video TV Chrastava

 

Dne 30. dubna 2018 informovala všechna média o postoji premiéra v demisi Andreje Babiše reagující na akci CZarotek 2018, a to doslova takto:
Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zadal ministrovi vnitra Lubomírovi Metnarovi zvážit úpravy legislativy tak, aby více chránila obyvatele před hlukem z akcí typu technoparty. Podle premiéra se podobné akce konají v Česku, protože to zde legislativa dovoluje. Metnarovi jako příklad lepší ochrany předložil britský zákon pocházející z 90. let.

Dne 2. května 2018 jsem podpořil tento záměr premiéra svojí žádostí o předložení návrhu zákona, kde jsem se i zmínil o úsilí hejtmana Libereckého kraje v tomto směru.

Odpověď na svoji žádost jsem obdržel v dopise ministra vnitra, spočívající v následujícím:
1. Britský právní systém je od kontinentálního výrazně odlišný, takže je neaplikovatelný
2. Česká legislativa je dostatečná
3. Jakákoli úprava české trestní legislativy by byla zcela mimo systém českého trestního práva
4. Konání technoparty lze regulovat cestou obecně závazných vyhlášek
5. Samotné porušení vyhlášky ještě rozhodně není důvodem k provedení policejního zákroku.

Město Chrastava má speciální vyhlášku č. 15/2006 na technoparty dle metodiky MVCR účinnou již od roku 2007, Liberec jen obecnou č. 3/2009. Po vyjádření pana ministra si však bohužel nemohu být jist ochranou žádné vyhlášky.

Jak dokazuje skenovaná obálka dopisu, ministerští úředníci se již ani nenamáhají zakamuflovat, že jsou to oni a nikoliv ministr vnitra, kdo odpověď vypracoval a bez hnutí brvou zkomolí jméno senátora.

Chrastava 31.05.2018                                             Michael Canov, senátor a starosta města

 

Písemnosti:

30.05.2018 Odpověd ministra vnitra

30.05.2018 Sken obálky odpovědi: „Návrh odpovědí PV a MV na žádost senátora Cavana…“

02.05.2018 Žádost senátora PČR a starosty Chrastavy Michaela Canova 

 

 

Článek související:

30.04.2018 Duc–duc–duc  aneb veliká omluva za bezmoc (Tv Chrastava)