Albrechtická alej

 

video TV Chrastava

Tato významná stoletá alej měří necelé čtyři kilometry a vede katastrálními územími Horní Vítkov a Albrechtice u Frýdlantu. Skládá se především z javorů a jasanů. Zastoupeny jsou zde i lípy, duby a břízy. Její ošetření probíhá v režii vlastníka komunikace, Krajské správy silnic Libereckého kraje. V rámci této akce bylo určeno k pokácení 47 z celkových 556 dřevin a mnohé další se dočkají odborného ořezu. Za vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba (strom za strom) a zároveň bude selektivně ponecháno několik stávajících a perspektivních mladých jedinců.
V roce 2016 byla tato alej v celé své délce oficiálně registrována jako Významný krajinný prvek.

Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Chrastava 13.04.2018