Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd

 

30. 6. 2017 byl posledním dnem školní docházky na naší základní škole pro  žáky devátého ročníku. Tradičně jsme se loučili s našimi „deváťáky“ v obřadní síni Městského úřadu. Slavnostního předávání závěrečných vysvědčení se pravidelně účastní pan starosta Ing. Michael Canov, který ve svém úvodním proslovu popřál našim žákům mnoho osobních i profesních úspěchů. Neopakovatelné jsou chvíle, kdy si při převzetí vysvědčení každý žák vyslechne drobnou charakteristiku z „pera“ svého třídního učitele. Naši žáci vedle vysvědčení současně získávají „upomínkové album“ s fotografiemi svých spolužáků, které jistě ocení při třídních setkáních po deseti, dvaceti a více letech.
Přejeme našim žákům do dalšího života, aby se naplnila všechna jejich osobní přání a očekávání a aby byli spokojení a úspěšní ve svých zvolených profesích.

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel školy
Závěrečné slovo žáků IX. A


Vážený pane starosto, vážený pane řediteli, učitelé, rodiče a žáci.
Před devíti lety jsme nastoupili do první třídy. Tou a druhou třídou nás provedla paní učitelka Henzlová. Naučila nás číst, psát a zahráli jsme si také naše první divadelní představení. Ve třetí třídě jsme nastoupili do budovy na náměstí, kde nás přivítala paní učitelka Pulpánová. Ve čtvrté a páté třídě jsme zažili spoustu pěkných výletů a aktivit s paní učitelkou Kollmanovou. Pak přišel přechod na druhý stupeň. Jako třída jsme doufali, že dostaneme pana učitele Severu. Naše přání se nakonec vyplnilo. Prošli jsme s ním celým druhým stupněm. Vydržel s námi i nelehké okamžiky. I přes ně za námi vždy stál a vždy jsme měli skvělý školní výlet. Pro nemálo z nás se stal svým vystupováním a inteligencí vzorem. Děkujeme, pane učiteli.
Chtěli bychom poděkovat i ostatním učitelům, kteří s námi měli trpělivost a chovali se k nám slušně, také panu Trpišovskému, který byl skvělým ředitelem a ještě lepším učitelem a výtvarníkem.
Těch devět let je velmi významná část našeho života, a ač se to nezdá, utekla nám velmi rychle.
Ještě jednou díky, díky všem!

Charakteristika žáků z pera učitele....více


Závěrečné slovo žáků IX. B


Vážený pane starosto, pane řediteli, vážení učitelé, milí rodiče a přátelé školy!
Před vámi stojí 21 skvělých lidí, 21 přátel, 21 žáků 9. B, 21 téměř bývalých studentů chrastavské základky a zároveň 21 budoucích středoškoláků. I přesto, že tento projev píší jen někteří, všichni si stojíme za tím, co je v něm řečeno. Uvědomuji si, že je to po devíti letech možná to poslední, co děláme společně.
I když možná ne, protože ještě poté vejdeme všichni ruku v ruce do společnosti jako téměř dospělí lidé. Jako lidé, které po celou dobu ovlivňovala jen skupinka lidí – naši rodiče a naše třídní učitelky, zprvu paní Marcela Haganová a později, v našich doposud nejnáročnějších letech Hana Šnýdlová. A byla to především právě ona, kdo z nás udělal to, co jsme, kdo nás vychoval a kdo nám ukázal, co znamená být Čech, co znamená život, a kdo nám dal skvělý příklad, jací bychom měli alespoň z části být. A nutno uznat, že i učitelský sbor, jehož členové nás učili, paní učitelce velmi dobře asistoval v tvorbě našich budoucích přání a idejí.
Když bych se měl vrátit k nám, žákům, snad bych rád řekl, že doufám, že se budeme vídat, ať už za rok, za 20, 60 nebo v příštím životě. Chci vás v budoucnu vídat! Vždyť jsme si byli oporou, kamarády a zrovna letos, když jsme se konečně všichni spojili, nastává konec.
Děkujeme všem. Našim rodičům, učitelům, ale i nám vzájemně za celých devět let zábavy a nádherných vzpomínek.
Filip Cesar
Charakteristika žáků z pera učitele....více