Vánoční koncert ve Vítkově

video Tv Chrastava     fotogalerie

 

 

V posledním adventním týdnu se již pravidelně koná Vánoční koncert vítkovské školy. Ten letošní byl příběhem narození Ježíška. Děti z dramatického a pěveckého kroužku za doprovodu flétniček připomněly svým vystoupením plným koled, jak to tenkrát vlastně bylo. Spousta našich dětí a žáků se proměnila v pastýře, tři krále, anděly, hvězdu, či zvířátka z betlému. Vystoupení zvládli bravurně, byli odměněni pochvalou, perníčky a potleskem diváků. Chtěla bych touto cestou poděkovat dětem, žákům i učitelkám Daniele Reslové a Marii Pilařové za krásné adventní vystoupení.


Všem bych chtěla popřát krásné Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu v příštím roce.


Mgr. Romana Sobotková, ředitelka