Nové osvětlení vánočního stromu na náměstí 1. máje

 Rada města na svém posledním zasedání vybrala novou výzdobu vánočního stromu na náměstí 1. máje. Současná výzdoba již dosloužila a její oprava by již nebyla rentabilní, proto byla zvolena varianta kompletní nové výzdoby tak, aby navazovala na již realizovanou novou výzdobu náměstí.
O výsledné podobě se budete moci přesvědčit již tuto zimu, první možnost budete mít na tradičním rozsvěcení vánočního stromu dne 5.12.2017.
Chrastava 30. 08. 2017
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM