Problémy s rozšířením dolu Turów v souvislosti s vodou ve Vítkově

 

  


V souvislosti s plánovaným rozšířením a s prohloubením polského dolu Turów velmi reálně hrozí pokles spodních vod a z toho plynoucí znefunkčnění studní, které jsou při neexistenci vodovodního řadu v Horním Vítkově jediným zdrojem pitné vody.

Situace je mimořádně vážná, probíhají jednání i na nejvyšší česko-polské úrovni a je již v tuto chvíli jasné, že jediným řešením je nový vodovodní řad, který přivede vodu až z Jizerských hor, jehož realizaci bude muset zafinancovat stát (a následně vymáhat úhradu od polské strany, pokud se Českému státu podaří nezpochybnitelně prokázat vliv rozšíření dolu).

Pochopitelně ani obce včetně Chrastavy nezůstaly bokem. Naopak, Město Chrastava již splnilo svou část úkolu, kterou naplňuje „papírové“ podmínky realizace prodloužení vodovodního řadu z Dolního do Horního Vítkova. Již 11. září 2017 nabylo právní moci územní rozhodnutí ke stavbě vodovodního řadu v Horním Vítkově. Na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a s ním spojenou inženýrskou činnost získalo město Chrastava od Libereckého kraje dotaci ve výši 294.033,60 Kč z celkových 326.704,00 Kč, což představuje 90 % z celkových nákladů.

Daniela Halková a Michael Canov, Město Chrastava
Chrastava 6. října 2017

 

Články související:

27.05.2015 Povrchový důl Turów se má rozšiřovat…

10.03.2010 Elektrárna Turów