Tříděný odpad

 

 

       video TV Chrastava

 

Ve městě Chrastava se nyní nachází 31 stanovišť s nádobami na separovaný odpad. V poslední době však často dochází k tomu, že tyto nádoby kapacitně nestačí a odpad se hromadí okolo kontejnerů. Velmi často se setkáváme s tím, že zejména kartonové krabice nejsou řádně rozloženy a kontejnery jsou tím pádem rychle přeplněny. Pokud má být výše uvedené efektivní, je zapotřebí v první řadě apelovat na občany, aby odpad třídili řádně a do kontejnerů umísťovali pouze odpad, pro který jsou určené – ukládání jakéhokoliv odpadu mimo sběrné nádoby je nepřípustné a je v rozporu se zákonem!
Pro zlepšení situace se město Chrastava dohodlo se svozovou firmou o navýšení frekvence svozů v nejvíce zatížených lokalitách ze 14ti denní na 7 denní. Závěrem připomínáme občanům, že mají možnost nadále zdarma využívat služeb sběrného dvora.

Více informací naleznete zde:  „Kam s odpady“, „Sběrný dvůr – provozní doba


Petr Bezvoda, vedoucí oddělení údržby majetku
Zuzana Vojtíšková, referent ORM
Chrastava 25.10.2017