MLADÍ HASIČI VE SVIJANECH


        


V sobotu 10. 6. 2017 se ve Svijanech konal třináctý ročník dětské soutěže Svijanský soptík. Závodilo 33 družstev v požárním útoku a ve štafetě 7x 35 metrů. Štafeta prověřila schopnosti a sílu mladých hasičů při rozpojování a spojování hadic, při přenášení hasícího přístroje, rozhazování a motání hadice a připojování hadic na rozdělovač. Z Chrastavy vyrazilo družstvo za každou kategorii- přípravku, mladší žáky i starší žáky. Přípravka přivezla 4. místo, mladší žáci vybojovali 11. místo a starší žáci také místo jedenácté.

D. Reslová
Chrastava 12. června 2017