Ošetření stoleté lípy na autobusovém nádraží 


Stará lípa rostoucí vedle křížku u autobusového nádraží je spolu s dalšími tamními dřevinami výraznou dominantou celého okolí. V důsledku dlouhodobé nepéče, kdy zprvu byla upravována řezem na hlavu, který je nutno opakovat pravidelně, došlo desetiletími absence ořezů k vyvinutí takzvané sekundární koruny. Ta časem dosáhla parametrů dospělého stromu se všemi svými funkcemi. Jenomže sekundární koruna, oproti ponechání přirozeného růstu stromu, představuje problém v podobě rizika vylomení větve nebo selhání části koruny, a tím ohrožení frekventované části města. Z těchto důvodů město Chrastava v roce 2013 přistoupilo k preventivní instalaci dynamických vazeb do koruny a provedení základního zdravotního řezu (odstranění suchých a neperspektivních větví).
V noci na 13. 7. 2017 však došlo vlivem silného větru k selhání jedné z nesvázaných kosterních větví. Její pád naštěstí neohrozil občany a ani nezpůsobil výraznější materiální škody. Vzhledem k okolnostem bylo nutné okamžitě jednat a zamezit případným dalším zlomům v obnaženém místě větvení. Odborná arboristická firma tedy provedla obvodovou redukci koruny, aby byla snížena její náporová plocha vůči větru a kompletně vyměnila dynamické vazby výrazně přispívající k celkové bezpečnosti dané lípy. Součástí ošetření byla rovněž instalace stříšky a ošetření místa zlomu větve tak, aby nedocházelo k zatékání vody do vzniklé rány, ale zároveň aby se krytý prostor odvětrával.
Do budoucna bude lípa intenzivněji kontrolována, abychom zajistili její funkci a bezpečnost i v dalších letech.

Text a foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Chrastava 31. 7. 2017