Učitelé do senátu!

Ne, nebojte se, to je jen titulek ke zprávě z 27. října, kdy nám, chrastavským učitelům, pan starosta, senátor Michael Canov, zařídil návštěvu Senátu ČR.
Počasí nám nebylo nakloněno, zato palác Kolowratský a Valdštejnský nás uvítal přátelsky, ba s úctou. Zdálo se, že staré kameny, sochy, obrazy, tébichy vytušily v chrastavské návštěvě touhu po morální úrovni, klidu, po rozvážné besedě, diskusi, zkrátka po slušnosti.
A opravdu. Naše očekávání bylo splněno. Na Malé Straně v paláci Albrechta z Valdštejna nás oslovila důstojnost.
Při pohledu na panorama historických kamenných velikánů pražských jsme začali doufat, že v naší české politice zavládne taková vznešenost, jako na nás dýchala v Senátu České republiky.


Děkujeme, pane senátore Michaeli Canove.

chrastavští učitelé
 

„Potud národ svůj, pokud šetří svých památek.“ K. J. Erben