Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

 

   Loni občané odevzdali k recyklaci 267 televizí, 86 monitorů a 1 963,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obcev loňském roce vytřídili 267 televizí, 86 monitorů a 1 963,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 95,08 MWh elektřiny, 4 445,73 litrů ropy, 452,98 m3 vody a 4,54 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,18 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 93,86 tun.

Šárka Spáčilová
Chrastava 30. června 2017