SOKOL – poslední cvičební hodina mladšího žactva v tomto školním roce v tělocvičně

 

                                                                                                                  TV CHRASTAVAJednu z posledních cvičebních hodin mladšího žactva (žáci 1. až 3. tříd) navštívila ve čtvrtek 15. června 2017 v tělocvičně TV Chrastava. Měli jsme tak možnost představit práci v Sokole, seznámit s koncepcí cvičebních hodin a prakticky předvést, co jsou schopné děti v Sokole během pravidelného cvičení zvládnout.
Program sokolské všestrannosti je zaměřen na rozvíjení všeobecných pohybových dovedností dětí, snaží se rozvíjet jejich zdatnost a obratnost. Ve cvičebních hodinách používáme nejrůznější náčiní (míčky, kroužky, švihadla, overbaly), cvičíme při hudbě, zařazujeme cvičení zaměřená na správné držení těla, věnujeme se gymnastickým a atletickým disciplínám a velkou část cvičení věnujeme cvičení na nářadí, které mají děti velmi rády. Proto jsme se při této ukázkové hodině rozhodly předvést právě cvičení na nářadí.
Nejmenší děti se v Sokole postupně učí především nebát se vyzkoušet neznámé, osvojit si přirozené tělesné dovednosti a posouvat své výkony úměrně svým fyzickým možnostem. Důležitější než výkon je pro nás chuť dětí hýbat se, jejich radost z pohybu a kolektiv, do kterého se každý týden těší. Snažíme se jim vštípit, že přirozený tělesný pohyb by měl být součástí běžného denního režimu a trávení volného času.
Děkujeme základní škole za možnost využívat tělocvičnu ve škole na náměstí 1. máje a věříme, že díky tomu malí sokolíci přispějí k úspěšné reprezentaci školy při meziškolních sportovních kláních.
V září budeme tu zas, přijďte mezi nás.

Za kolektiv cvičitelů TJ Sokol Chrastava cvičitelky mladšího žactva Zdeňka a Míla
Chrastava 12. července 2017