Nařízení státní veterinární správy -  Chrastava v pásmu dozoru

video TV Chrastava

 


Vážení občané, MĚSTSKÝ ÚŘAD upozorňuje, že od 9. února 2017 bylo vydáno Nařízení státní veterinární správy – MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, k zamezení šíření nebezpečné nákazy –vysoce patogenní aviární influenzy (PTAČÍ CHŘIPKY) v důsledku výskytu ohniska této nákazy v Liberci-Hanychově. (ZDE)

                                                             Na území města Chrastava s výjimkou Vítkova bylo tímto nařízením vyhlášeno
                                                                                                             PÁSMO DOZORUV pásmu dozoru je nařízeno provést nejpozději do 13. 2. 2017 soupis všech KOMERČNÍCH CHOVATELŮ drůbeže (chovatelé, kteří chovají drůbež podnikatelským způsobem za účelem dosažení zisku), a některá další opatření

OPATŘENÍ V PÁSMU DOZORU - ZDE
Informační leták o PTAČÍ CHŘIPCE - ZDE

Žádáme KOMERČNÍ CHOVATELE DRŮBEŽE, aby své chovy nahlásili na městský úřad nejpozději do 13. 2. 2017 do 12.00 hod (tel. 482 363 811, e-mail podatelna@chrastava.cz).
Žádáme občany, aby v případě zjištění úhynu chovaných nebo i volně žijících ptáků úhyn neprodleně ohlásili na tel. Městské policie – 603 941 561.
V pásmu dozortu je nařízeno sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Liberecký kraj tel. č. 720 995 207.
 

Na SBĚRNÉM DVOŘE, Liberecká 35 jsou vyčleněny nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků  pocházejících z chovů a volně žijících ptáků, pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem.


Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ