Pokračujeme v opravách bytových domů

 

 

Jako v minulých letech se také letos snažíme pokračovat ve zlepšování stavu bytových domů v našem majetku. Již v minulých letech proběhla výměna oken objektů č. p. 243-244 a 241-242 v Turpišově ulici, č. p. 715 na Střeleckém vrchu a objektu domu s pečovatelskou službou v ul. Bílokostelecká, č. p. 66.
V pondělí 10. 4. 2017 začne růst lešení u domu č. p. 241-242 v Turpišově ulici a budou zahájeny práce na zateplení objektu. Zateplení bude provedeno z grafitového polystyrenu tl. 160 mm, součástí prací budou také povrchové úpravy stávajících balkónů a zhotovení okapového chodníčku po celém obvodu objektu. Dále bude provedena úprava stávajících anténních rozvodů, které budou nově provedeny jako společná televizní anténa s rozvodem po celém objektu pro jednotlivé byty.
Barevné řešení fasády bude provedeno v kombinaci šedé a zelené barvy.
Výběrové řízení na realizaci akce vyhrála společnost KVABY ... kvalitní bydlení s. r. o., která splnila všechny podmínky výběrového řízení a nabídla nejnižší cenu – 1 519 553 Kč, vč. 15 % DPH. Vítězná nabídka byla na úrovni 63 % nákladů dle projektové dokumentace a ušetřené peníze můžeme použít na další opravy bytového fondu.
Práce by měly probíhat do poloviny června v závislosti na klimatických podmínkách.

V současné době ještě připravujeme výměnu oken domu č. p. 203 v Nádražní ulici, kde má zázemí SDH Chrastava a je zde umístěna jedna bytová jednotka. V rámci výměny oken bude provedena také obnova nátěrů dřevěného obložení a oprava štítů. Oprava navazuje na již provedenou opravu střechy v roce 2013.


V Chrastavě dne 29. 3. 2017

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM