NOC SOKOLOVEN a SLETOVÁ ŠTAFETA

    

  V sobotu 23.9.2017 jsme se zúčastnili slavnostního programu sletové štafety na Frýdštejně. Ta se pořádá už tradičně v době přípravy všesokolského sletu v Praze. Štafeta je předávána z jednot do Žup a pak putuje do Prahy. Štafetu z jednot přijali na Frýdštejně zástupci Župy Ještědské, kteří zde přednesli slavnostní slib účasti na sletu. Cvičenci TJ Sokol Frýdštejn připravili pestrý program s ukázkami cvičebních hodin svých oddílů i kousek sletového vystoupení skladby Chlapáci.
Pro děti byly připravené soutěže, kdy si každý účastník odnesl malou odměnu.
Po skončení programu na Frýdštejně se většina účastníků přemístila na Malou Skálu, kde se pořádala “Noc Sokoloven”. Po ubytování v sokolovně následovala krátká přednáška s vysvětlením, co je to “Noc Sokoloven” a kde všude se pořádá. Starosta místní jednoty, bratr Šipoš, nás stručně seznámil s historií Sokola Malá Skála. Poté měly děti možnost si v tělocvičně vyzkoušet své dovednosti na nářadí. Po večeři následovala výroba lodiček, které sokolové po celé republice pouští po vodě se zapálenou svíčkou k uctění památky všech sokolů, kteří položili život za vlast. Pro velkou nepřízeň počasí jsme lodičky na řeku Jizeru spustili až druhý den ráno. Večer jsme strávili společnými hrami a pak následoval noční klid ve spacácích v tělocvičně.
Přestože nám v sobotu počasí opravdu nepřálo, užili jsme si všichni pěkné společné setkání s ostatními sokoly z jiných jednot.
 

Sletu zdar cvičitelky Katka, Radka a Zdeňka
V Chrastavě dne 3. 10. 2017